Prima paginăSocial

Blocul 33 din Anton Pann va fi reabilitat cu fonduri europene

Blocul 33 din Anton Pann va fi reabilitat cu fonduri europene

Dimensiune text

 

Consilierii locali romașcani au fost convocați vineri în ședință pentru a aproba proiectul privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea, cu fonduri europene, a blocului 33 din strada Anton Pann.

Primăria municipiului Roman a primit undă verde pentru semnarea contractului de finanțare a acestui proiect pe fonduri europene, iar pentru alte șapte blocuri din oraș se așteaptă evaluarea proiectelor, tot pentru reabilitare termică. Toți consilierii locali prezenți la ședință au fost de acord cu proiectul de hotărâre în care s-a stabilit și ce bani se vor cheltui și de către cine, o cotă parte din costuri urmând să fie suportate de cetățeni.

Valoarea totală a proiectului este 924.902,91 lei, din care suma eligibilă este 833.962,45 lei (inclusiv TVA). Investiţia va fi finanţată astfel: 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului – 500.377,47 lei se suportă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat (finanţare nerambursabilă), iar 40% din totalul cheltuielilor eligibile – 333.584,98 lei şi cheltuielile neeligibile – de 90.940,46 lei se suportă din bugetul local al Municipiului Roman şi asociaţia de proprietari.

Din suma de 226.263,39lei, contribuţia Asociaţiei de Proprietari va fi de 162.369,27lei (eligibil și neeligibil), din care 63.894,12 lei reprezintă ajutor de natură socială acordat de către municipiul Roman. „Municipiul Roman va recupera de la Asociaţia de Proprietari Nr. 56, strada Anton Pann, cota de finanţare datorată de aceasta într-un interval de 3 ani, prin vărsăminte trimestriale. Depunerile încep în luna următoare semnării procesului verbal de terminare a lucrărilor”, este decizia autorităților.

De asemenea, s-a aprobat cota de participare proprie de 5%, din valoarea cheltuielilor aferente proiectului pentru următoarele categorii de persoane care sunt considerate cazuri sociale: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere; persoane singure / familii care, în luna anterioară efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură / membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie; veterani de război şi soţi / soţii supravieţuitori / supravieţuitoare ai / ale acestora; pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură / membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie. Pentru persoanele menţionate mai sus, diferenţa până la 25% din valoarea cheltuielilor aferente proiectului va fi suportată de către municipiul Roman şi nu va mai fi recuperată de la asociaţiile de proprietari.

Blocul va beneficia de anveloparea termică, înlocuirea (montarea) tâmplăriei exterioare termopan din PVC, refacerea termoizolației şi a hidroizolaţiei la terasă, precum şi termoizolarea intradosului (planşeu peste parter). De asemenea, pentru fiecare locuință se va asigura rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare, până acum acestea existând doar la comun.

 

 

COMENTARII

WORDPRESS: 0