Prima paginăEconomie

Bani pentru afaceri prin programul START 2013

Dimensiune text

Partea nerambursabilă a susţinerii planului de afaceri este de maximum 70%, dar nu mai mult de 100.000 de lei.

De luni, 29 iulie, se pot lansa şi dezvolta afaceri prin aplicaţia de înscriere în Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START 2013. Site-ul aippimm.ro este activat din 29 iulie, de la ora 10.00. Operatorul economic poate completa şi transmite online planul de afaceri timp de 15 zile de la începerea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. Programul finanţează implementarea celor mai bune planuri de afaceri prin alocaţie financiară nerambursabilă, în limita bugetului alocat., în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

În Schema de finanţare cu credit bancar, alocaţia financiară nerambursabilă este de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 de lei pentru un beneficiar. De asemenea, creditul bancar este de minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 de lei pentru un beneficar, acordat de instituţia de credit parteneră. În această Schemă se ia în calcul şi contribuţia proprie, dar numai dacă este cazul.

În Schema de finanţare fără credit bancar, alocaţia nerambusabilă este de maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 de lei pe beneficiar. Contribuţia proprie este de minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Prin Program poate fi solicitată finanţare pentru achiziţia de echipamente tehnologice, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, mijloace de transport marfă, licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică, software, echipamente IT, spaţii de lucru, de producţie şi pentru prestări de servicii şi comerţ, mobilier, birotică, dar şi consultanţă şi cursuri de dezvoltare a abilităţii antreprenoriale.COMENTARII

WORDPRESS: 0