Prima paginăEconomie

Bani europeni pentru reabilitarea termică a șapte blocuri, de pe bulevardul Roman Mușat și străzile Libertății și Anton Pann

Bani europeni pentru reabilitarea termică a șapte blocuri, de pe bulevardul Roman Mușat și străzile Libertății și Anton Pann

Dimensiune text

 

 

Șapte blocuri din municipiul Roman, de pe bulevardul Roman Mușat și de pe străzile Libertății și Anton Pann, vor beneficia de fonduri pentru reabilitare termică, după aprobarea unui proiect cu fonduri europene depus de Primăria Roman.

Consilierii locali romașcani sunt chemați în ședință de îndată joi, 19 iulie, de la ora 9.30, pentru a discuta o hotărâre vizând aprobarea proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: „Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din municipiul Roman”, ce urmează a primi finanțare europeană prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Blocurile ce urmează a fi cuprinse în proiect sunt: blocul 24 (scările A, B, C, D, E, F) de pe bulevardul Roman Mușat, blocul 42 (scările A, B, C) de pe bulevardul Roman Mușat, blocul 44 ( scările A, B, C, D) de pe bulevardul Roman Mușat, blocul 50 – scara A de pe bulevardul Roman Mușat, blocul 14 (scările A, B, C) de pe strada Libertății, blocul 28 (scările A, B, C) de pe strada Anton Pann și blocul 31 (scările A, B, C) de pe strada Anton Pann.

Lucrările ce vor fi efectuate vor consta în intervenţii asupra izolaţiei termice a faţadei – parte vitrată, asupra izolaţiei termice a faţadei – partea opacă (în zonele cu și fără polistiren existent), lucrări de intervenţie la terasă şi atice, precum și asupra izolaţiei termice a planşeului (intrados parter – peste subsol).

„Efectele realizării investiţiei sunt: îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic, reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice, reducerea semnificativă a costurilor de întreţinere pentru încălzire, asigurarea unui climat constant în încăperi, asigurarea unei bune izolaţii termice, dispariţia punţilor termice, întrucât izolaţia protejează construcţia, asigurarea în interior a unui climat confortabil, aspect urbanistic mai plăcut al imobilelor şi creşterea gradului de confort al locatarilor. În prezent, acest proiect se află în etapa de contractare, astfel încât este necesară Hotărârea Consiliului Local de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima formă a bugetului proiectului”, se arată în expunerea de motive a proiectului ce va fi supus dezbaterii Consiliului Local Roman în ședința de joi, 19 iulie.

Valoarea totală a proiectului este 6.683.585,11 lei, din care suma eligibilă este 6.386.645,29 lei (inclusiv TVA). 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, adică, 3.831.987,17 lei, vor fi asigurate din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, finanţare nerambursabilă. 40% din totalul cheltuielilor eligibile, adică 2.554.658,12 lei, şi cheltuielile neeligibile de 296.939,82 lei, vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului Roman şi de la asociaţiile de proprietari, reprezentând cofinanţarea proiectului „Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din Municipiul Roman”.

Contribuţia asociaţiilor de proprietari va fi de 1.574.173,80 lei (eligibil și neeligibil), din care 963.085,32 lei reprezintă ajutor de natură socială acordat de către municipiul Roman. Municipiul Roman va recupera de la asociaţiile de proprietari cota de finanţare datorată de acestea într-un interval de trei ani, prin vărsăminte trimestriale, iar depunerile vor începe în luna următoare semnării procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

Totodată, cota de participare proprie va fi de 5% din valoarea cheltuielilor aferente proiectului pentru următoarele categorii de persoane care sunt considerate cazuri sociale: persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere; persoane singure / familii care, în luna anterioară efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură / membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie; veterani de război şi soţi / soţii supravieţuitori / supravieţuitoare ai/ale acestora; pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/ membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie. Pentru persoanele menţionate mai sus, diferenţa până la 25% din valoarea cheltuielilor aferente proiectului va fi suportată de către municipiul Roman şi nu va mai fi recuperată de la asociaţiile de proprietari, mai precizează documentul ce va fi supus aprobării Consiliului Local.

 

 

 

COMENTARII

WORDPRESS: 0