Bani de la bugetul local pentru angajarea unei bone. Ce familii din Roman sunt eligibile

Bani de la bugetul local pentru angajarea unei bone. Ce familii din Roman sunt eligibile

Dimensiune text

 

Romașcanii care au copii cu vârsta sub șase ani vor putea primi un ajutor pentru angajarea unei bone. Un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă urmează a fi dezbătut de consilierii locali romașcani, în ședința de marți, 26 mai.

Măsura vine după aprobarea, în luna martie a acestui an, a Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform căreia autoritățile administrației publice locale pot oferi un astfel de sprijin familiilor cu copii de vârstă preșcolară, lege ce va intra în vigoare din 31 mai.

„De ajutorul financiar acordat de Consiliul Local al Municipiului Roman pentru plata serviciilor oferite de bonă vor putea beneficia persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară și ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie. Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă se acordă pe bază de cerere și acte doveditoare privind componența familiei și a veniturilor nete lunare realizate în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii. De asemenea, ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/ grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță”, se arată în raportul de specialitate al proiectului de regulament care va fi dezbătut în ședința de marți de consilierii locali romașcani.

Condiții și criterii de eligibilitate

Conform proiectului de hotărâre în discuție, ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă ar urma să se acorde persoanelor care au în întreținere copii de vârstă preșcolară de până la șase ani, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie și care se află în una dintre următoarele situații:

– este părintele la care copilul locuiește în mod statornic; are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia;
– este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform prevederilor articolul 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă ar urma să se acorde lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/ grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță, în funcție de nivelul venitului net lunar pe membru de familie determinat de media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 (șase) luni anterioare solicitării dreptului la acest ajutor financiar, astfel:
– până la 2.100 lei – 710 lei;
– de la 2.101 lei până la 2.500 lei – 550 lei;
– de la 2.501 lei până la 3.000 lei – 390 lei;
– de la 3.001 lei până la 3.500 lei – 250 lei.

Pentru a putea beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, persoanele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie cetățean român, cetățean al altui stat sau apatrid cu domiciliul în municipiul Roman; sunt angajate cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demnitate publică sau asimilată ori sunt șomeri indemnizați sau sunt înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă și nu au refuzat maxim două oferte de muncă din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț.

Cine nu poate beneficia de acest ajutor

Conform regulamentului ce va face obiectul discuției consilierilor locali, nu vor putea beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă persoanele care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

– este asistent maternal profesionist conform legislației în vigoare;
– copilul este în întreținerea altei persoane ca urmare a aplicării uneia dintre următoarele măsuri de protecție specială prevăzută de Legea nr. 272/2004: plasamentul, plasamentul în regim de urgenţă sau supravegherea specializată;
– este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizația prevăzută la articolul 42, alineatul 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– se află în perioada de concediu pentru creșterea copiilor în conformitate cu prevederile articolelor 2 sau 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011;
– nu și-au achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Cum se stabilesc veniturile familiei

Documentul citat mai prevede că la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie ar urma să se ia în considerare media veniturilor nete pe care membrii acesteia le-au realizat în ultimele șase luni anterioare depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

– alocaţiei pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la articolul 58, alineatul 4, litera b) şi, respectiv, alineatul 5, din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza articolului 51, alineatul 2, şi articolul 85, alineatul 2, din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
– sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare;
– veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

Proiectul integral poate fi accesat pe site-ul Primăriei Roman, la acest link: https://primariaroman.ro/wp-content/uploads/2020/05/006-aprobare-Regulament-ajutor-bona.pdf .

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0