Au fost aprobate proiectele pentru modernizarea Cinematografului „Unirea” și a creșei Smirodava

Au fost aprobate proiectele pentru modernizarea Cinematografului „Unirea” și a creșei Smirodava

Dimensiune text

 

Consilierii locali romașcani au aprobat marți, 3 octombrie, reuniți în ședință de îndată, două proiecte importante pentru reabilitarea a două clădiri reprezentative pentru municipiul Roman, Cinematograful „Unirea” și a creșei Smirodava.

Astfel, a fost aprobat proiectul de hotărâre Creşterea eficienţei energetice a clădirii Centrului Multicultural „Unirea” al municipiului Roman”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B: Clădiri publice; Nr. apelului de proiecte: POR / 2016 / 3 /3.1 / B / 1 / 7 REGIUNI. Tot prin această hotărâre au fost aprobate documentaţia tehnico-economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico-economici şi cheltuielile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului este 11.723.681,53 lei, din care suma eligibilă este 3.304.763,68 lei (inclusiv TVA). Investiţia va fi finanţată astfel: 3.238.668,41 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat – finanţare nerambursabilă (98% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului); 66.095,27 lei (2% din totalul cheltuielilor eligibile) și 8.418.917,85 lei (cheltuieli neeligibile), din bugetul local al Municipiului Roman, reprezentând cofinanţarea proiectului.

„Pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile din fonduri europene va fi depus pentru finanțare un proiect, prin implementarea căruia să se realizeze lucrări de izolare termică hidroizolare, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi climatizare, precum şi achiziţionarea și instalarea echipamentelor aferente şi utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii publice Centrul Multicultural Unirea”, se arată în raportul de specialitate al proiectului aprobat în ședința de luni.

Proiect pentru reabilitarea creșei Smirodava

Tot în ședința de luni, consilierii au aprobat documentaţia tehnico-economică (faza DALI), indicatorii tehnico-economici, proiectul şi cheltuielile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice din municipiul Roman, strada Smirodava, numărul 28” Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de Investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice; Apel de proiecte nr. POR / 2016 / 3 / 3.1 / B / 1 / 7REGIUNI.

„Scopul serviciului social «Centrul de zi pentru copii antepreşcolari aflaţi în situaţii de risc din Municipiul Roman» este acela de prevenire a abandonului şi instituţionalizării copiilor care se află în situaţie de risc, de separare de familia lor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor servicii socio-medicale, de îngrijire şi supraveghere, activități de recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

Valoarea totală a proiectului este 9.324.123,59 lei, din care suma eligibilă este 2.908.202,07 lei (inclusiv T.V.A.). Investiţia va fi finanţată astfel: 2.850.038,03 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat (98% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) – finanţare nerambursabilă; 58.164,04 lei (2% din totalul cheltuielilor eligibile) și 6.415.921,52 lei (cheltuieli neeligibile) din bugetul local al Municipiului Roman, reprezentând cofinanţarea proiectului.

După aprobarea celor două documentații în Consiliul Local, municipalitatea va putea depune cele două proiecte pentru a obține finanțări europene nerambursabile.

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0