Aplicaţie online pentru depunerea actelor imigranţilor

Inspectoratul General pentru Imigrări a pus la dispoziţia cetăţenilor din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European, Confederaţia Elveţiană, ţări terţe şi persoanelor fizice şi juridice aflate pe teritoriul României, un portal de depunere online a documentelor privind regimul străinilor şi al cetăţenilor comunitari. Astfel, Inspectoratul  General pentru Imigrări invită solicitanţii să utilizeze aplicaţia www.portaligi.mai.gov.ro pentru a beneficia de servicii eficiente şi rapide.

„Metoda de lucru lansată urmăreşte scurtarea timpului de aşteptare în faţa ghişeului şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor. Prin lansarea acestui serviciu, oferim aplicanţilor oportunitatea de a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale prin încărcarea online a documentelor justificative, înainte de prezentarea la birourile de lucru cu publicul”, a precizat comisarul şef Mihail Sescioreanu, şeful Biroului pentru Imigrări al judeţului Neamţ.

Documentele sunt verificate de operatori care asigură un răspuns online şi programează solicitantul la o dată şi oră stabilite pentru a se prezenta la ghişeele special amenajate şi dotate, în vederea preluării datelor biometrice şi a confruntării cu documentele originale.

De asemenea, aplicaţia oferă utilizatorului posibilitatea de a verifica online, în orice moment, statusul cererii sale. Termenul legal de soluţionare al acesteia curge de la data prezentării la ghişeu.


COMENTARII

WORDPRESS: 0