Anunț pierdere

  Pierdut legitimaţie transport urban Iaşi eliberată pe numele Gălăţanu Alexandra, se declară nulă. (RO.1.1)

ANUNȚ ROSSAL S.R.L. ROMAN

  ÎN ATENȚIA TUTUROR UTILIZATORILOR Prin prezenta vă facem cunoscut că, începând cu data de 01.07.2018, toate persoanele fizice și ...