Anunț pierdere

Pierdut carnet de student pe numele Andrei Cosmin Constantin, eliberată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, se declară nul. (RO.1.1)

Anunț pierdere

Pierdut legitimație de student pe numele Andrei Cosmin Constantin, eliberată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, master “Marketing și comunicarea în afaceri”, se declară nulă. (RO.1.1)

Anunț pierdere

  SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, cu sediul în STR. BIHARIA NR 67-77 ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI, Cod fiscal: RO22424341, anunță pierderea  a două instrumente de plată, denumite bilete la ordin, cu specificațiile seria BRMA3AA, NR 0839818, respectiv seria BRMA3AA NR 0839820, emise de CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ. Se declară nule. (RO.1.1)