ÎN ATENȚIA TUTUROR UTILIZATORILOR CASNICI CARE LOCUIESC LA CASE

ROSSAL S.R.L. ROMAN VĂ REAMINTEȘTE PE ACEASTĂ CALE CĂ SERVICIUL DE COLECTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE SE EFECTUEAZĂ ÎN PRIMA ȘI A TREIA SÂMBĂTĂ DIN LUNĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 08-16.

DEȘEURILE SE COLECTEAZĂ NUMAI DE PE DOMENIUL PUBLIC (DIN FAȚA PORȚII).

PRIN URMARE, INSISTĂM CA ACESTEA SĂ FIE SCOASE LA POARTĂ CEL TÂRZIU LA ORA 08.

VĂ MULȚUMIM!

CONDUCEREA ROSSAL