SC ELBUZ COM SRL, titular proiect, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului în categoria activităţilor cu impact potenţial semnificativ pentru care nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul: „Desființare construcții, extindere și reabilitare cu schimbare destinație din birouri în hotel (C9)”, propus a fi amplasat în jud. Neamţ, municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr. 279.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în zilele de luni-vineri, între orele 8.00- 16.00, precum şi la următoarea adresă de internet htpp://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț. (RO.1.1)