Primarul comunei Sagna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție, vacante, din aparatul de specialitate, după cum urmează:

– Inspector, clasa I, grad profesional debutant, funcţie publică de execuţie în cadrul „Compartimentului Asistență socială”.

Concursul va consta în trei etape: selecția dosarelor candidaților, proba scrisă și interviul.

Condiţiile specifice necesare participării la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție, Inspector, clasa I, grad profesional debutant, funcţie publică de execuţie în cadrul „Compartimentului Asistență socială”, sunt următoarele:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale;
– vechimea în specialitatea studiilor – nu se impune;
– să îndeplinească condiţiile cerute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Sagna, în data de 23.05.2019, ora 10 proba scrisă și în data de 28.05.2019, ora 10.00 interviul. Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 06.05.2019, ora 12.00 la sediul Primăriei Sagna.

Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare, bibliografie şi actele necesare înscrierii la concurs pot fi obţinute la telefonul: 0233-766.002 – d-na. Fabian Ştefania, inspector resurse umane, fax 0233-766.213, e-mail: primaria_sagna@yahoo.com. (RO.1.1)