Angajatori din domeniul construcţiilor, verificaţi de ITM Neamţ

Angajatori din domeniul construcţiilor, verificaţi de ITM Neamţ

Dimensiune text

 

În perioada 20 – 22 iulie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a efectuat controale în cadrul campaniei naționale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi de verificare a respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, informează ITM Neamț.

Obiectivele campaniei au fost:
– identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor;
– identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
– determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;
– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă;
– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi sănătăţii şi securităţii în muncă;
– verificarea respectării de către angajatori a prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

În județul Neamț au fost verificaţi 25 de angajatori. Cu ocazia controalelor au fost constatate 35 de deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 27 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 4.000 de lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, cu ocazia controalelor au fost constatate zece deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale.

Principalele deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele:
– necompletarea dosarului de personal al salariaţilor cu documentele prevăzute de H.G. nr. 905/2017, modificată şi completată;
– nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de către salariaţi;
– nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal;
– neplata sau plata cu întârziere a drepturilor salariale;
– nerespectarea dispoziţiilor legale privind iniţierea negocierii contractului colectiv de muncă.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu ocazia controalelor au fost constatate 25 deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. Au fost sancţionaţi 18 angajatori, cărora li s-au aplicat 25 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.000 de lei. A fost oprită activitatea la un şantier, până la remedierea abaterilor constatate de către inspectorii de muncă.

Deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele:
– nu era asigurat triajul angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru şi ori de câte ori este necesar în timpul desfăşurării activităţii;
– nu erau revizuite evaluările de risc privind infectarea cu virusul SARS-COV-2;
– nu era actualizat planul de prevenire şi protecţie;
– nu erau întocmite instrucţiuni/proceduri privind măsurile care trebuie luate împotriva infectării cu virusul SARS-COV-2;
– unii lucrători nu purtau corect semimasca de protecţie;
– lipsa unor îngrădiri pentru zonele cu pericol de accidentare;
– lipsa unor sprijiniri în cazul săpăturilor cu pericol de surpare a malurilor.

 

 

 COMENTARII

WORDPRESS: 0