Prima paginăActualitate

Angajări la Direcția Națională de Probațiune. Șase posturi scoase la concurs în județul Neamț

Angajări la Direcția Națională de Probațiune. Șase posturi scoase la concurs în județul Neamț

Dimensiune text

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției organizează, în perioada decembrie 2020 – iulie 2021, concursul pentru ocuparea a 151 de posturi vacante de consilier de probațiune din cadrul serviciilor de probațiune, la nivel național, informează un comunicat al instituției. Pentru Serviciul de Probaţiune Neamț vor fi scoase la concurs șase posturi vacante.

Etapele concursului

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probațiune cuprinde următoarele etape: selecția dosarelor; testarea cunoștințelor teoretice, prin susținerea unei probe scrise sub forma unui test grilă; testarea abilităților, atitudinilor și a motivației, prin susținerea unui interviu; testarea medicală și psihologică; repartizarea pe posturi.

Concursul se va desfăşura în Bucureşti, începând cu data de 23 ianuarie 2021, după finalizarea etapei premergătoare de înscriere. În funcţie de numărul candidaţilor, anumite etape ale concursului se pot desfăşura şi la nivel regional. Proba scrisă se va derula în municipiul București, în data de 7 martie 2021, într-o locație care va fi anunțată ulterior. Datele, precum şi locaţiile de desfăşurare a etapelor ulterioare ale concursului, urmează a fi comunicate, în timp util, pe site-ul Ministerului Justiţiei, la secţiunea Minister/Organizare/Cariere/Posturi vacante: http://www.just.ro/minister/cariere/ .

Transmiterea dosarelor pentru înscrierea la concurs se realizează prin poștă sau serviciu de curierat până la data de 22 ianuarie 2021. Dosarele candidaților transmise prin poștă se consideră depuse în termen dacă au fost predate la oficiul poștal sau la serviciul de curierat cel mai târziu în ultima zi a termenului de înscriere.

Cerinţele generale ale  postului de consilier de probaţiune

Candidații trebuie să fie licenţiați în asistenţă socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept, dar nu este cerută vechime anterioară în muncă sau în specialitatea diplomei de licenţă.

Consilierul de probațiune întocmește din oficiu sau la solicitarea organelor de urmărire penală ori a instanțelor de judecată referate/rapoarte de evaluare pentru inculpații minori, respectiv inculpații majori, precum și referate/rapoarte de evaluare pentru minorii aflați în executarea unei măsuri educative sau persoanele majore aflate în supraveghere.

Acesta sprijină instanța de judecată în procesul de individualizare a pedepselor și a măsurilor educative și supraveghează măsurile și obligațiile stabilite în sarcina persoanelor față de care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiționată.

Consilierul de probațiune coordonează prestarea muncii neremunerate în folosul comunității care înlocuiește pedeapsa amenzii penale, coordonează respectarea măsurilor educative neprivative de libertate dispuse față de minori și colaborează și coordonează modul în care instituțiile din comunitate, persoane juridice de drept public și de drept privat, participă la punerea în executare a pedepselor și/sau a măsurilor neprivative de libertate.

Acesta acordă asistență în cadrul procesului de supraveghere persoanelor supravegheate aflate în evidența serviciului de probațiune. Consilierul de probațiune participă, la solicitarea instanței de judecată, la judecarea cauzelor cu minori având dreptul și îndatorirea să ofere informații și lămuriri suplimentare față de conținutul referatului de evaluare, poate formula propuneri în privința măsurilor ce ar urma să fie luate față de inculpatul minor.

De asemenea, consilierul de probațiune participă și formulează propuneri în cadrul comisiei de propuneri pentru liberare din unitățile penitenciare, la lucrările consiliului educativ organizat la nivelul centrelor educative sau ale comisiei din centrul de detenție, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs se pot obține la telefon 0726.755.429 (Luni – joi, în intervalul 9.00 – 16.00, vineri 9.00 – 14.00), la adresa de e-mail: dp@just.ro sau pe site-ul Ministerului Justiției: http://www.just.ro/minister/cariere/ .

 

COMENTARII

WORDPRESS: 0