Prima paginăSocial

Angajări la Complexul de Servicii Romaniţa

Dimensiune text

Complexul de Servicii Romaniţa Roman scoate la concurs un post de asistent medical, patru posturi de infirmier şi un post de instructor de educaţie. Persoanele care aspiră la aceste posturi trebuie să aibă cetăţenie română, domiciliul în România, capacitate deplină de exerciţiu şi să nu fie înscrise cu antecedente penale în cazierul judiciar. Candidaţii vor depune, până pe data de 21 august 2014, orele 16.00, la serviciul Resurse Umane, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ,

dosarul de înscriere la concurs, care va cuprinde cererea de înscriere la concurs, copii după diplomele de studii absolvite şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, însoţite de originalul acestora; curriculum vitae, întocmit după modelul european, copie după cartea de identitate; copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate; cazier judiciar; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţi sanitare abilitate şi o adeverinţă de expertiză neuropsihiatrică.

Concursul va consta într-o probă scrisă, care se va susţine în data de 24 septembrie, şi un interviu, pe 29 septembrie, care vor avea loc la Complexul de Servicii „Ion Creangă” din Piatra Neamţ.

COMENTARII

WORDPRESS: 0