Amenzi de sute de mii de lei aplicate în Neamț de Garda de Mediu, în acest an

Amenzi de sute de mii de lei aplicate în Neamț de Garda de Mediu, în acest an

 

 

Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Neamţ a realizat, în cursul primei jumătăți a acestui an, 474 de acţiuni de inspecţie şi control, dintre care 123 de controale planificate şi 351 de controale neplanificate, informează un comunicat al instituției.

Controalele planificate au fost efectuate, conform Planului anual aprobat prin Decizia Comisariatului General al Gărzii Naţionale de Mediu, la obiectivele cu impact semnificativ asupra mediului de pe teritoriul judeţului Neamț. Dintre acestea, șapte controale s-au efectuat ca urmare a unor tematici dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu și cinci controale s-au efectuat la obiective care prezintă pericol de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Controalele neplanificate au acoperit majoritatea tipurilor de acţiuni de inspecţie şi control prevăzute de HGR nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările ulterioare, respectiv, s-au efectuat 132 controale tematice dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu, 92 controale pentru verificarea reclamaţiilor şi sesizărilor, 74 controale au fost efectuate în comun cu alte autorităţi, respectiv cu Sistemul de Gospodărire a Apelor, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă etc.

Controalele dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu au vizat, în special, activităţi prioritare în domeniul protecţiei mediului: verificarea depozitelor de deșeuri municipale și industriale nepericuloase, salubrizarea localităţilor, căilor de comunicație și a cursurilor de apă, comerţul cu lemn şi produse de lemn, verificarea și urmărirea implementării Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale.

Urmare a controalelor care au vizat salubrizarea localităților de pe raza județului Neamț s-au aplicat 13 sancțiuni contravenționale: zece amenzi în cuantum total de 28.000 lei și trei avertismente contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor și nedepunerea declarațiilor la Fondul pentru mediu.

O mare pondere în activitatea de control din semestrul I 2018 a avut-o și rezolvarea reclamaţiilor. Astfel, din cele 92 de reclamaţii verificate, 23 au vizat un management defectuos al deşeurilor, 15 au vizat activitatea de creştere a animalelor în gospodăriile cetăţenilor, șase au vizat deversări de ape uzate menajere, cinci depăşiri ale nivelului de zgomot, iar celelalte au vizat aspecte privind calitatea aerului, calitatea apei, condiţiile de bunăstare a animalelor din grădinile zoologice sau pagubele produse de fauna de interes cinegetic.

Ca urmare a controalelor planificate şi neplanificate efectuate în cursul anului 2018, s-au aplicat 35 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 278.000 de lei și s-a suspendat activitatea unui agent economic. Dintre acestea, s-a aplicat o amendă în cuantum de 100.000 de lei, respectiv două amenzi în cuantum de câte 50.000 lei pentru nerespectarea condițiilor din actele de reglementare, o amendă de 30.000 de lei pentru funcționarea în lipsa autorizației de mediu și două amenzi în cuantum de câte 8.000 de lei pentru transport de material lemnos prin albiile cursurilor de apă.

„În anul 2018. activitatea prioritară a Comisariatului Județean Neamț a fost orientată spre soluționarea problemei privind gestionarea deșeurilor în concordanta cu prevederile legislației din domeniu, respectiv: asigurarea colectării selective a deșeurilor la sursa de generare, asigurarea prestării serviciilor de salubritate în toate localitățile județului, verificarea spațiilor de eliminare și a instalațiilor de valorificare a deșeurilor, acțiuni de control pentru depistarea și eliminarea depozitelor neautorizate de deşeuri și pentru prevenirea abandonării de deșeuri în locuri neamenajate şi, în mod special în mediul rural, pe malurile cursurilor de apă, controlul monitorizării post-închidere a depozitelor de deșeuri menajere și a depozitelor de deșeuri industriale periculoase și inerte închise conform   obligațiilor stipulate prin HG 356/2005 privind depozitarea deșeurilor. Precizăm că în semestrul I 2018 nu au fost înregistrate poluări, accidente sau incidente care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu – apă, aer, sol”, a precizat Iftime Petrariu, comisar șef al Gărzii de Mediu Neamț.

Garda Naţională de Mediu este corp specializat de inspecție și control, cu rol în prevenirea, constatarea şi sancţionarea încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului.

 

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0