Prima paginăSocialEducatie

Agenții economici propun calificări pentru şcoala profesională

Dimensiune text

Până pe 16 decembrie, agenţii economici din judeţ se pot adresa Inspectoratului Școlar Judeţean Neamţ cu propuneri de calificări pentru învăţământul profesional de trei ani, în concordanţă cu propriile necesităţi.

Agenţii economici din judeţul Neamţ pot face propuneri pentru calificările pentru care se vor face şcolarizări în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2015-2016. Potrivit unei note trimise de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, agenţii economici de la nivelul fiecărui judeţ trebuie să completeze şi să transmită, până pe 16 decembrie, solicitările pentru domeniile de şcolarizare pentru care manifestă interes Cererile completate trebuie transmise la Inspectoratul Școlar Judeţean Neamţ.

„Agenţii economici au mai fost consultaţi, în stabilirea calificărilor pentru învăţământul tehnic, şi anul trecut. De data aceasta, implicarea lor este oficială, ei urmând să solicite, printr-un document trimis inspectoratului şcolar, domeniile pe care le consideră prioritare pentru ei în domeniul formării forţei de muncă. Pe baza solicitărilor primite, vom încerca să calibrăm planul de şcolarizare, astfel încât să putem răspunde interesului elevilor pentru anumite domenii, nevoilor locale de pe piaţa muncii şi capacităţii de formare oferite de resursele umane şi materiale din unităţile de învăţământ”, a spus inspectorul şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic Mircea Corlăţeanu, din cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Neamţ.

În articolul 8 din Ordinul 3136/2014 se precizează că învăţământul profesional cu durata de trei ani se organizează numai în unităţile de învăţământ care anexează la propunerea privind planul de şcolarizare contracte-cadru încheiate cu operatori economici/instituţii publice, prin care se stabilesc obligaţiile privind organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării profesionale a elevilor şi a stagiilor de pregătire practică, precum şi proiectarea curriculumului în dezvoltare locală, asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învăţământul profesional şi asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor. Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unităţile de învăţământ cu operatorii economici/instituţiile publice partenere pe o durată de minimum trei ani, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional. La articolul 14, se stipulează că stagiile de pregătire practică se realizează, de regulă, la operatorul economic/instituţia publică parteneră.

„Învăţământul profesional de trei ani presupune o strânsă legătură între şcoală şi agentul economic. Agenţii economici sunt implicaţi nu doar în propunerea calificărilor, ci şi în pregătirea elevilor, care sunt, sau ar trebui să fie, viitorii lor angajaţi”, a spus inspectorul şcolar Mircea Corlăţeanu.

COMENTARII

WORDPRESS: 0