Prima paginăEconomie

Achiziţii derulate direct pe pagina APDRP

Dimensiune text

pndr26Această oportunitate este adresată beneficiarilor PNDR.

Beneficiarii de fonduri europene pot posta pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) invitaţiile de participare şi anunţurile de atribuire pentru licitaţiile organizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Noua secţiune, intitulată „Achiziţii beneficiari privaţi PNDR”, este accesată din 5 iunie şi oferă informaţiile şi documentele necesare pentru achiziţiile de servicii, bunuri sau lucrări realizate de către beneficiarii privaţi ai fondurilor europene nerambursabile acordate prin PNDR.

Fondurile nerambursabile se acordă beneficiarilor privaţi care încheie contracte de achiziţie de lucrări, bunuri sau servicii. Beneficiarii privaţi trebuie să respecte cerinţele APDRP stabilite prin „Instrucţiunile privind achiziţiile publice pentru beneficiarii PNDR” şi vor aplica procedurile de licitaţie prin cerere de ofertă sau licitaţie deschisă, în funcţie de pragurile valorice impuse de legislaţia naţională.

Contractele mai mari de 15.000 de euro (fără TVA) trebuie adjudecate prin procedura de selecţie de oferte, cu condiţia

publicării pe site-ul www.apdrp.ro a invitaţiei de participare, a dosarului cererii de oferte şi a primirii de către beneficiarul privat a cel puţin trei oferte conforme din punct de vedere tehnic şi financiar.

Constractele mai mici de 15.000 de euro (fără TVA) pot fi adjudecate folosind procedura cu o singură ofertă sau, dacă beneficiarul doreşte să asigure o transparenţă mai mare, poate aplica procedura de selecţie de oferte.

Beneficiarii nu au voie să divizeze achiziţiile de acelaşi tip a căror valoare depăşeşte 15.000 de euro (fără TVA) în contracte mai mici, pentru a evita procedura de selecţie de oferte.

 COMENTARII

WORDPRESS: 0