Prima paginăEducatie

115 absenți la probele de matematică şi istorie, la bacalaureat

Dimensiune text

Ultima probă a bacalaureatului de toamnă va avea loc pe 28 august.

Examenul naţional de bacalaureat, sesiunea de toamnă, a continuat miercuri, 26 august, cu proba scrisă obligatorie a profilului, pe care absolvenţii profilului real au susţinut-o la matematică, iar cei de la profilul uman, la istorie. Probele au fost structurate pe trei subiecte, fiecare fiind notat cu 30 de puncte şi având mai multe subpuncte. Candidaţii au mai primit, din oficiu, 10 puncte.

La primul subiect, absolvenţii au primit două texte din „Istoria României”, de Mihai Bărbulescu. Pornind de la aceste texte, ei au avut de răspuns la câteva cerinţe, cum ar fi: să arate „constituţia” precizată în primul text, să precizeze din textul al doilea o informaţie referitoare la Imperiul Otoman, să menţioneze două drepturi ale domnitorului în domeniul legislativ la care se referă cele două texte, să scrie pe foaia de examen litera corespunzătoare textului care susţine că prin constituţie se consolidează principiul separării puterilor în stat, să scrie o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din primul text, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii, să prezinte două proiecte politice din prima jumătate a secolului al IX-lea care au contribuit la formarea statului român modern şi să menţioneze o asemănare între două acţiuni desfăşurate de România în relaţiile internaţionale din secolul al XIX-lea.

Subiectul al II-lea a inclus un text de Ion Bulei – „O istorie a românilor” -, pe baza căruia absolvenţii au trebuit să numească un conducător politic precizat în sursa dată, să scrie secolul la care se referă sursa dată, să menţioneze formaţiunea politică şi organizaţia politico-militară la care se referă sursa dată, să menţioneze două informaţii referitoare la situaţia economică din România, să formuleze un punct de vedere referitor la politica externă a României, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă, şi să argumenteze printr-un fapt istoric relevant afirmaţia conform căreia în România sunt utilizate practici politice totalitare în perioada stalinismului.

La subiectul III, candidaţii au avut de elaborat un eseu despre stat şi politică în spaţiul românesc în secolele al XIII-lea – al XIV-lea.

La matematică, subiectele au fost diferenţiate în funcţie de profilul studiilor liceale absolvite de candidaţi.

„La proba obligatorie a profilului au fost înscrişi 539 de absolvenţi. Au fost prezenţi 424 de candidaţi şi au absentat 115”, a precizat profesorul Viorel Stan, inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ.

Proba la alegere a profilului şi specializării va avea loc pe 28 august. Probele scrise sunt singurele care se iau în calcul la stabilirea mediei finale.

Primele rezultate vor fi afişate pe 31 august, până la ora 12.00, iar contestaţiile vor fi depuse în aceeaşi zi, între orele 12.00 şi 16.00. Între 1 şi 2 septembrie vor fi soluţionate contestaţiile depuse de candidaţii nemulţumiţi de notele primite, iar pe 3 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.

COMENTARII

WORDPRESS: 0