1 miliard de euro pentru Regiunea Nord-Est, pentru 2014-2020

1 miliard de euro pentru Regiunea Nord-Est, pentru 2014-2020

40 de echipe de elevi, viitori antreprenori, în competiție la „Târgul ideilor de afaceri”
Elevi nemțeni la Școala de Afaceri pentru Copii
Tinerii învaţă să acceseze fonduri şi burse europene

CDR ADRNE 7 iulieConsiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) Nord-Est s-a întrunit joi, 7 iulie, la Piatra Neamţ. La întâlnire au participat, personal sau prin împuterniciţi, 21 din cei 24 membri CDR, precum şi conducerea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Ședinţa a fost deschisă de Dumitru Buzatu, preşedintele CDR Nord-Est, iar directorul general al ADR Nord-Est, Vasile Asandei, a făcut o introducere a noilor membri ai Consiliului, cărora le-a prezentat echipa de conducere a agenţiei, precum şi activitatea acesteia.

Ordinea de zi a cuprins o informare privind oportunităţile de finanţare cuprinse în Programul Operaţional Regional 2014-2020, susţinută de Georgeta Smădu, director Direcţia Planificare, Programare, o informare privind situaţia implementării POR 2007-2013 în Regiunea Nord-Est, susţinută de Nicolaie Burghelea, director al Organismului Intermediar POR, o informare privind situaţia implementării POS CCE 2007-2013 în Regiunea Nord-Est, susţinută de Cristian Zamă, director Direcţia monitorizare ex-post, precum şi o informare privind activitatea recentă de dezvoltare a afacerilor, prezentată de Vlad Gliga, şef Serviciu Dezvoltarea Afacerilor. Conducerea CDR Nord-Est va fi asigurată în continuare prin preşedintele Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, iar ca vicepreşedinte a fost desemnat Sorin Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău.

599 de proiecte contractate prin POR 2007-2013

Din raportul asupra implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013 a rezultat că au fost înregistrate la ADR Nord-Est 1.521 cereri de finanţare, din care au fost contractate 599 de proiecte a căror valoare nerambursabilă solicitată însumează 785,36 milioane euro, reprezentând peste 111% din alocarea regiunii Nord-Est. Sumele rambursate solicitanţilor, în valoare de 612,49 milioane euro, denotă un grad de absorbţie de 87% din suma alocată.

În mod complementar, peste 80 de milioane de euro fonduri nerambursabile au fost atrase în Regiune şi peste 1.700 de noi locuri de muncă au fost create prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013”, preluat în martie 2013 de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est cu un grad de absorbţie de 6,7% şi adus la 94% absorbţie financiară.

17,35% din alocarea naţională pentru Regiunea Nord-Est, pentru 2014-2020

Un subiect de interes pentru participanţii la reuniune, potenţiali beneficiari ai finanţărilor din Instrumente Structurale, a fost prezentarea Programului Operaţional Regional 2014-2020, cu o alocare regională estimată de aproximativ 1 miliard de euro. Regiunii Nord-Est îi va reveni 17,35% din alocarea naţională, pentru transpunerea în proiecte de dezvoltare a următoarelor 10 axe prioritare: Infrastructură de Cercetare, Dezvoltare, Inovare; Sprijinirea IMM; Eficienţă energetică (clădiri publice), Dezvoltare urbană; Turism (patrimoniu cultural şi natural); Infrastructură rutieră; Infrastructură de sănătate şi socială; Comunităţi defavorizate; Infrastructură de educaţie; Îmbunătăţirea infrastructurii cadastrale în mediul rural.

„Fiind prima reuniune a Consiliului în formula stabilită de alegerile locale din iunie 2016, a fost şi o oportunitate de a ne cunoaşte mai bine. Membrii de tradiţie şi-au împărtăşit experienţele anterioare în colaborarea cu organizaţia noastră, iar participanţii mai noi au avut ocazia să ne cunoască mai îndeaproape activitatea. Preocuparea de a asigura un grad înalt de absorbţie a fondurilor europene în perioada 2014-2020, dar şi dorinţa de a colabora în vederea dezvoltării socio-economice a întregii Regiuni, au fost împărtăşite de toţi participanţii în aceeaşi măsură”, a declarat Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est.

Atribuţiile CDR Nord-Est

CDR Nord-Est este organul deliberativ pentru Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est şi este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene din regiune, un reprezentant al consiliilor locale municipale din fiecare judeţ al regiunii, un reprezentant al consiliilor locale orăşeneşti din fiecare judeţ al regiunii, un reprezentant al consiliilor locale comunale din fiecare judeţ al regiunii.

Principalele atribuţii ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est sunt: coordonează activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională, urmăreşte respectarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională şi asigură un tratament egal şi corect faţă de toate judeţele care alcătuiesc regiunea; analizează şi aprobă strategia şi programele de dezvoltare regională; aprobă proiectele de dezvoltare regională selecţionate la nivel regional, în concordanţă cu criteriile, priorităţile şi metodologia elaborate de instituţia naţională cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate; sprijină elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare; analizează şi aprobă criteriile, priorităţile, alocarea şi destinaţiile resurselor de selectare a proiectelor de dezvoltare regională precum şi alocarea şi destinaţiile resurselor provenite din Fondul pentru Dezvoltare Regională; analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, funcţii îndeplinite prin rotaţie pentru câte un mandat de un an de către reprezentanţii judeţelor. Preşedintele şi vicepreşedintele trebuie să reprezinte judeţe diferite. Secretariatul Consiliului pentru Dezvoltare Regională este asigurat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională, iar directorul acesteia participă la toate şedinţele Consiliului.

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0
error: Content is protected !!